logo

Video encyclopedia

Sênh tiền

3:37

[Tết Mông Xuống Phố 2017] - Múa Sênh tiền - Duy - Mỷ - Sùa

3:05

Học sinh đam mê học múa cổ sênh tiền | VTC

3:50

Múa Sênh Tiền

3:33

Múa gậy sênh tiền của dân tộc Mông

3:56

Múa Sênh Tiền của người Mông- Tôi tin Tôi có thể - Bản hòa ca đa sắc

The sênh tiền is a Vietnamese musical instrument. The senh tien is a combination of clapper, rasp, and jingle made from three pieces of wood and old Chinese coins.
Explore contextually related video stories in a new eye-catching way. Try Combster now!