logo

Video encyclopedia

Sơn La Dam

1:55

Son La hydropower

3:25

THỦY ĐIỆN SƠN LA_Thủy Điện Khủng Nhất đông nam á

0:31

Hòa Bình HydroElectric Power Plant

3:45

THỦY ĐIỆN SƠN LA TRƯỚC NGÀY KHÁNH THÀNH

3:55

Giới thiệu về dự án thủy điện Nậm Ngiệp 1

Sơn La Dam is a concrete gravity dam on the Black River in Ít Ong, Mường La District, Sơn La Province, Vietnam. It is the largest hydroelectric power station in Southeast Asia.
Explore contextually related video stories in a new eye-catching way. Try Combster now!