logo

Video encyclopedia

Sơn Động

3:14

Sơn Động: Ngăn chặn tình trạng trồng cây Cần Sa trái phép

1:47

Thiết lập vùng cách ly tại huyện Sơn Động để phòng chống Covid-19

1:05

Bán Giàn Phay Nhật Bản 1403 Về Huyện Sơn Động Tỉnh BẮC GIANG Lh : 0982365915 E Mạnh Hải Dương

2:10

Sơn Động: Mô hình cổng trường xếp hàng đón con

1:02

Một CSGT huyện Sơn Động bị người vi phạm đâm xe gây trọng thương

Sơn Động District is a rural district of Bắc Giang Province in the northeast region of Vietnam. It is the easternmost district in the province. As of 2003 it had a population of 70,629. The district covers an area of 844 km². The district capital lies at An Châu. There are some cultural sites here such as: Chẽ pagoda, Female King temple, Lục Liễu temple, Đặng temple and Chẽ temple.
    Explore contextually related video stories in a new eye-catching way. Try Combster now!
    • Administrative divisions