logo

Video encyclopedia

T'rưng

3:33

DESPACITO Lusi Fonsi Dady Yankee Justin Bieber- cover T'rưng by Khánh Trang.

2:15

Tiếng Chày Trên Sóc Bom Bo Đàn T'Rưng (Nghe cực đã)

3:54

Đàn T'rưng

3:41

Beethoven VIRUS - cover T’rưng by Khánh Trang

3:34

Nhạc cụ dân tộc - Không Cảm Xúc - Cover đàn T'rưng

The t'rung is a traditional bamboo xylophone used by the Jarai people and Bahnar people in Vietnam's Central Highlands. More complicated developments of the Jarai and Bahnar's xylophone have become used in Vietnamese traditional music ensembles representing the music of the highland minorities.
Explore contextually related video stories in a new eye-catching way. Try Combster now!
  • General