logo

Video encyclopedia

TAT-12/13

3:19

Thai nhi 12 tuần tuổi nhìn rõ nét từ siêu âm thai 4d

0:48

Sự lo ngại của Sơn? - Tập 12 Zippo, mù tạt và em

0:34

The Real Power Belongs to the People

1:39

Huy - Lam, Tìm về những mùa cũ - Preview phim Zippo, Mù tạt và em (tập 12+13)

1:50

Preview Zippo, mù tạt và em - Tập 14,15

TAT-12/13 is a ring cable system consisting of the 12th and 13th consortia transatlantic telephone cables, in operation from 1996, initially carrying 2 × 5 Gbit/s.