logo

Video encyclopedia

Tachoni tribe

2:47

Bukusu, Tachoni Sub-Tribes Initiation Rites Marked With Fanfare, Pomp

3:59

Bukusu, Tachoni elders mull postponing circumcision rites

3:57

Tohara kwa jamii ya Tachoni

2:41

MAZISHI YA TACHONI: WAZEE WA JAMII HUZIKWA KWA NGOZI YA NGOMBE

2:41

Sherehe za jandoni: Utamaduni wa jamii ya Tachoni iliyoko Webuye, Bungoma

The Tachoni are Kalenjins who were assimilated by the Luhya people of Western Kenya, sharing the land with the Bukusu tribe. They live mainly in Webuye, Chetambe Hills, Ndivisi and the former Lugari District in Kakamega County. Most Tachoni clans living in Bungoma speak the Lubukusu' dialect of the Luhya language, and they are subsequently often mistaken as Bukusus. They spread to Trans-Nzoia County especially around Kitale, and to Uasin Gishu County near Turbo, Eldoret. Among the Tachoni clans are Abakobolo, Abamuongo, Abamarakalu, Abangachi, Abasang'alo, Abasamo, Abayumbu, Abamuchembi, Abachambai, Abacharia, Abakabini, Abamakhuli, Abasioya, Abaabichu, Abamachina, Abamutama, Abakafusi, Abasonge, Abasaniaka, Abaabiya, Abakubwayi, Abachimuluku. Note that the morpheme 'aba' means 'people'. The Abakhusia/abasamo of Kabras are also Tachonis who speak Kikabras.
    Explore contextually related video stories in a new eye-catching way. Try Combster now!