logo

Video encyclopedia

Yevgeniya Kolodko

0:59

Yevgeniya Kolodko - Ostrava 2011 - 18,87

0:38

Yevgeniya Kolodko 20.22

1:28

Yevgeniya Kolodko (RUS), Shot Put Women

2:01

YEVGENIYA KOLODKO (RUS) AFTER WINNING SHOT PUT

0:18

Yevgeniya Kolodko deadlift 160*5

Yevgeniya Nikolayevna Kolodko is a Russian shot putter.
  • Personal