logo

Video encyclopedia

Novi Bilokorovychi

Novi Bilokorovychi is an urban-type settlement in Olevsk Raion, Zhytomyr Oblast, Ukraine. Population: 3,091 (2013 est.) In 2001, population was 3,370.

Relations

  • General