logo

Video encyclopedia

Novo Hodzhovo

Novo Hodzhovo is a village in the municipality of Sandanski, in Blagoevgrad Province, Bulgaria.