logo

Video encyclopedia

Tuong Phat Quan Am

1:59

7 mẫu tượng Phật Bà Quan Thế Âm Bồ tát đẹp nhất 2019 của Trần Gia - 0931.47.07.26

1:55

Tượng phật Quan Âm lớn nhất Việt Nam - Chùa Linh Ẩn Tự - Đà Lạt

2:46

Viến Tượng Phật Quan Âm Trên Đỉnh Vân Sơn ( Núi Bà Đen Tây Ninh ) 22.12.2020

2:16

Hiện tượng phật bà quan âm xuất hiện trên bầu trời cứu Bão lũ Miền Trung | Hào bc

1:26

Huế xôn xao vụ hình tượng Phật Bà Quan Âm mặc áo đầm cưới

Tượng Phật Quan Âm is a cast concrete statue in Chùa Việt Nam in Sugar Land, Texas, just outside of Houston. The sculpture depicts the bodhisattva Avalokitesvara in female form standing on a lotus pedestal. She may also be commonly known by her Chinese name Guanyin. It was created by sculptor Mai Chi Kim, who wanted to work on a bigger project after the temple had commissioned several smaller statues from her.
    Explore contextually related video stories in a new eye-catching way. Try Combster now!