logo

Video encyclopedia

Huang Yu Hsiu-luan

52:05

Kínaiul [Ⅱ -10] Külföldön tanulni. / Rövid és egyszerű 150 mondat.

1:05:10

Kínaiul [Ⅱ -12] Gyakran használt párbeszédmintá / Rövid és egyszerű 300 mondat.

1:29:13

ชาวจีน [Ⅱ- 16] บทสนทนาในชีวิตประจำวัน. / สั้นและง่าย 300 ประโยค.

33:04

Tiếng Trung [Ⅰ -15] Du học. / 150 câu ngắn gọn và dễ dàng.

52:02

Kinesiska [Ⅱ -10] Studera utomlands. / Korta och enkla 150 meningar.

Huang Yu Hsiu-luan was a Taiwanese politician who represented Kaoshiung in the First Legislative Yuan from 1981 to 1984. She was succeeded in office by her sister in-law Yu Chen Yueh-ying. Huang Yu Hsiu-ying was married to Huang Yu-jen.
Explore contextually related video stories in a new eye-catching way. Try Combster now!
  • Personal