logo

Video encyclopedia

2001 World Table Tennis Championships – Mixed Doubles

3:21

#Smashback - Liu Guoliang vs Werner Schlager | 1999 World Table Tennis Championships

3:17

[What happened in 2001 Osaka] Double Final, Qin Zhijian, Yang Ying

1:23

The Day of Liu Shiwen | 2019 World Table Tennis Championships

2:39

1997 WTTC Kong Linghui/Liu Guoliang vs Gatien/Eloi

1:57

TT Talk: Predict The Winners for 2019 World Table Tennis Championships

The 2001 World Table Tennis Championships – Mixed Doubles was the 46th edition of the mixed doubles championship.