logo

Video encyclopedia

Lisa Eckhart

4:30

Lisa Eckhart am 9. Mai 2019 | Nuhr im Ersten

6:05

Lisa Eckhart am 21. März 2019 | Nuhr im Ersten

5:00

Lisa Eckhart am 4. April 2019 | Nuhr im Ersten

5:19

Lisa Eckhart am 31. Januar 2019 | Nuhr im Ersten

5:29

Lisa Eckhart am 2. Mai 2019 | Nuhr im Ersten

Lisa Eckhart is an Austrian poetry slammer and cabaret artist.
  • Personal 

  • Life